The Word of God Holistic Wellness Institute

"Helping The World DISCOVER THE WAY of LOVE!"

Grön teknik och material: en revolution inom byggbranschen.
För fjärde gången bjuder Swedish Green Building Council och Stockholms stad på en spännande resa in i en värld av hållbar utveckling. "Building Sustainability 18" är inte bara en konferens, det är en plats där idéer omvandlas till handling och diskussioner om problem ger vika för att hitta lösningar.
Under två dagar kommer experter och praktiker att dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper och diskutera de problem och utmaningar som civilingenjören står inför. Från planering och design till konstruktion och förvaltning, varje steg i processen kommer att täckas från en mängd olika perspektiv för att ge den mest omfattande förståelsen av nuvarande trender och innovativa lösningar.
Miljöstandarder i konstruktion: säkerställa kvalitet och säkerhet https://buildingsustainability18.se/
Ett av de viktigaste diskussionsområdena på konferensen kommer att vara miljömässig hållbarhet. I en värld där klimatförändringarna blir allt mer märkbara spelar byggande en nyckelroll i att forma vår planets framtid. Deltagarna på Building Sustainability 18 kommer att diskutera inte bara teknik och material som hjälper till att minska byggnaders koldioxidavtryck, utan också metoder för att bedöma och certifiera gröna byggprojekt.
Men hållbarhet handlar inte bara om miljön. Konferensen kommer också att beröra social hållbarhet, inklusive frågor om överkomliga bostäder, att skapa en gynnsam stadsmiljö och tillhandahålla bekväma förhållanden för alla delar av samhället. Vi kommer att diskutera vilka verktyg och tillvägagångssätt som kan hjälpa städer att bli mer inkluderande och vänliga mot sina invånare.
En av konferensens nyckelpunkter kommer att vara erfarenhetsutbyte mellan olika länder och regioner. När allt kommer omkring känner problemen med hållbart byggande inga gränser, och varje land kan hitta ömsesidigt fördelaktiga lösningar baserade på andras erfarenheter. "Building Sustainability 18" kommer att ge en unik möjlighet att träffa och utbyta kunskap med ledande experter från hela världen.
Men konferensen "Building Sustainability 18" handlar inte bara om diskussioner och erfarenhetsutbyte. Det är också en plats där nya idéer och projekt föds. Evenemanget kommer att innehålla mästarklasser, rundabordssamtal och praktiska övningar, där deltagarna kommer att kunna interagera aktivt och skapa nya strategier och handlingsplaner.
En lika viktig aspekt av konferensen är skapandet av en plattform för nätverkande och nya kontakter. Deltagarna kommer att kunna träffa potentiella partners och kunder, utbyta kontakter och idéer samt hitta inspiration till framtida projekt och forskning.
Building Sustainability 18 är inte bara ett evenemang, det är en möjlighet att bidra till att skapa en mer hållbar framtid. Bli en del av detta unika evenemang och hjälp oss att bygga en värld som gör livet enklare och roligare för alla.

Views: 8

May God Bless & Prosper You!

Peace, The Comforter, The Holy Spirit & The Spirit of Truth!

LOVING TO LEARN ASSOCIATION
"Holistic Wellness and Health"
Health, Education, and  Social Service: Crisis Intervention/Life Empowerment (323) 73-LIGHT
Appointments (323) 402-0422
Loving to Learn Online Store
Loving to Learn Online Store
"Over 300 Low Priced, Quality Products"

Your Holistic Wellness: Spirit, Body and Mind

Unity... Committed to God and You!

TIME IS RUNNING OUT!

 

© 2024   Created by Drs Joshua and Sherilyn Smith.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service